youtube Easter egg

ความลับของ Youtube กับ Easter egg ที่คุณบางคนอาจยังไม่รู้

ความลับของ Youtube กับ Easter egg ที่คุณบางคนอาจยังไม่รู้

Easter egg ?? คำว่า Easter egg มากจากไข่ที่ถูกทาสีและตกแต่งจนสวยงามน่ารัก และในช่วงของเทศกาล Easter ซึ่งภายในไข่นั้น อาจจะซ่อนสิ่งของบางอย่างไว้ในไข่อีสเตอร์ …