Program

ลบโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (Uninstall) บน Windows 7

ลบโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (Uninstall) บน Windows 7

ในหัวข้อนี้ ผมจะมาสาธิตวิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เราไม่ต้องการ หรือโปรแกรมบางโปรแกรมที่เราไม่ได้ติดตั้ง หรืออาจติดตั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่วนวิธีการถอนการติดตั้งเรายังสามารถนำไปใช้ในการลบ Toolbar ที่ชอบแอบเกาะติดตามเว็บบราวเซอร์ได้อีกด้วย ในปัจจุบันการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่เราดาวน์โหลดลงมาติดตั้งนั้น…