notepad ภาษาไทยไม่ได้

วิธีแก้ปัญหา Notepad กับภาษาไทยที่อ่านไม่ออก

วิธีแก้ปัญหา Notepad กับภาษาไทยที่อ่านไม่ออก

ในบทความนี้จะสอนวิธีการแก้ปัญหาให้กับเจ้า Notepad ตัวปัญหาของเราที่ไม่เข้าใจในภาษาไทย ซึ่งในบางครั้งเวลา เวลาเราจดบันทึกลงในโปรแกรม Notepad เป็นข้อความภาษาไทย และบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เมื่อต้องการเปิดขึ้นอ่านบันทึกที่เราจดลงใน Notepad นั้นกลับกลายเป็นภาษาต่างดาวบ้าง…