Google Chrome

Google Chrome กับ Capture หน้าเว็บไซต์เพียง 1 คลิก

Google Chrome กับ Capture หน้าเว็บไซต์เพียง 1 คลิก

Capture หรือจับภาพหน้าจอ นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่กดปุ่ม Print Screen ที่บนแป้นพิมพ์ก็สามารถทำได้ แต่เดี๋ยวก่อน หากว่าเราต้องการจับภาพหน้าเว็บไซต์ หละ แต่หน้าเว็บไซต์ที่เราจะ Capture…