Eyedropper

เทคนิคแมทช์สีให้ออบเจ็กต์อย่างมืออาชีพด้วย Eyedropper

เทคนิคแมทช์สีให้ออบเจ็กต์อย่างมืออาชีพด้วย Eyedropper

แมทช์สีให้ออบเจ็กต์อย่างมืออาชีพ เทคนิคนี้เป็นเทคนิคการดูดสีใส่รูปแบบง่ายๆ ด้วยเครื่องมือ Eyedropper ซึ่งเป็นหลอดดูดสี เครื่องมือชนิดนี้มักจะพบอยู่ในโปรแกรมจำพวก ตกแต่งรูปภาพแบบระดับมืออาชีพ ตอนนี้จึงเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้งานชุด Microsoft PowerPoint 2013  ที่ทาง Microsoft ได้นำสุดยอดเครื่องมือดูดสีให้ได้ใช้กัน จึงทำให้งานนำเสนอของเรานั้นสามารถออกแบบได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือดูดสี(Eyedropper) สำหรับใครที่คิดว่าเครื่องมือดูดสีนั้นไม่สำคัญ…