excel เอาช่องว่างออก

เอาช่องว่างด้านหน้าและด้านหลังออกด้วย Trim

เอาช่องว่างด้านหน้าและด้านหลังออกด้วย Trim

ฟังก์ชัน Trim ที่มีอยู่ใน Microsoft Excel เป็นฟังก์ชันที่มีรูปแบบการทำงานที่ใช้สำหรับลดอักขระช่องว่างหรือตัดช่องว่างข้างหน้าข้อความและหลังข้อความออก เหลือไว้เพียงแค่ช่องว่างระหว่างคำเพียง 1 ช่องเท่านั้น การใช้เรียกใช้ฟังชัน Trim จะเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่นำเข้าข้อมูลชนิดอื่นๆ หรืออักขระรูปแบบอื่นๆ…