Animation powerpoint

สร้างภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจ ใน PowerPoint 2013

สร้างภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจ ใน PowerPoint 2013

สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ให้ดึงดูดใจใน PowerPoint 2013 ความสามารถอย่างหนึ่งของ PowerPoint ในทุกๆเวอร์ชั่น คือการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำให้ภาพนิ่งที่แสดงอยู่บน…