แสดงไม้บรรทัด photoshop

เรียกใช้ไม้บรรทัดบน Photoshop

เรียกใช้ไม้บรรทัดบน Photoshop

ในการออกแบบหรือจัดองค์ประกอบของรูปภาพนั้น ทำให้ผู้ใช้หลายคนมักพบกับปัญหาในการปรับระดับของรูปภาพ ขนาดของรูปให้เท่ากันซึ่งจะทำได้ยากมากดังนั้นการใช้ไม้บรรทัด(Rulers) เข้ามาช่วยในการกำหนดขนาดรูปภาพ หรือกำหนดระดับของรูปภาพ จะทำให้ผู้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นในการกำหนดขนาด ดังนั้นการใช้งานไม้บรรทัด(Rulers)ใน Photoshop ทำได้ไม่ยากเลยหากเรารู้วิธีใช้งานและปรับประยุกต์เข้ากับงานออกแบบของเรา ก็จะทำให้งานออกแบบของเรานั้นมีคุณภาพขึ้นมาอีกด้วย วันนี้เราลองมาเรียนการใช้งาน Photoshop…