แปลงไฟล์

แก้ไขไฟล์ PDF พริบตาด้วย Word 2013

แก้ไขไฟล์ PDF พริบตาด้วย Word 2013

แก้ไขไฟล์  PDF ด้วย Microsoft Word 2013 จุดเด่นใหม่ที่เวอร์ชั่นเก่าๆ อาจจะยังทำไม่ได้ด้วยการเปิดไฟล์ pdf ขึ้นมาบน Microsoft Word…
แปลงสไลด์ PowerPoint 2013 ให้เป็นรูปภาพหรือวีดีโอ

แปลงสไลด์ PowerPoint 2013 ให้เป็นรูปภาพหรือวีดีโอ

แปลงสไลด์เป็นรูปภาพและวีดีโอ หลังจากที่มีการสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint 2013  การนำเสนอหรือพรีเซ็นเทชั่น อาจมีข้อจำกัดบางอย่างโดยเฉพาะการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งไม่สามารถนำเสนอแบบเต็มรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางด้านของโปรแกรมการนำเสนอ ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องมีการแปลงไฟล์งานนำเสนอ ให้อยู่ในรูปแบบของรูปภาพ หรือวีดีโอ เพื่อให้การนำเสนอสามารถพรีเซ็นเทชั่นได้หลากหลายรูปแบบและไม่จำเป็นต้องเป็นไฟล์ PowerPoint…