แปลงสไลด์

แปลงสไลด์ PowerPoint 2013 ให้เป็นรูปภาพหรือวีดีโอ

แปลงสไลด์ PowerPoint 2013 ให้เป็นรูปภาพหรือวีดีโอ

แปลงสไลด์เป็นรูปภาพและวีดีโอ หลังจากที่มีการสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint 2013  การนำเสนอหรือพรีเซ็นเทชั่น อาจมีข้อจำกัดบางอย่างโดยเฉพาะการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งไม่สามารถนำเสนอแบบเต็มรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางด้านของโปรแกรมการนำเสนอ ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องมีการแปลงไฟล์งานนำเสนอ ให้อยู่ในรูปแบบของรูปภาพ หรือวีดีโอ เพื่อให้การนำเสนอสามารถพรีเซ็นเทชั่นได้หลากหลายรูปแบบและไม่จำเป็นต้องเป็นไฟล์ PowerPoint…