แทรกสมการ word

วิธีแทรกสมการทางคณิตศาสตร์ใน Word 2013

วิธีแทรกสมการทางคณิตศาสตร์ใน Word 2013

ในการเขียนสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์นั้น หากผู้ใช้ต้องการแทรกสมการลงในชุดโปรแกรม Microsoft Office ไม่ว่าจะเป็น Word, Excel หรือ PowerPoint สูตรและสมการเหล่านี้จะถือว่าเป็นตัวอักษรพิเศษที่เราสามารถแทรกลงไปในงานเอกสารได้