แคปเจอร์หน้าจอ

Snipping Tools โปรแกรมจับภาพหน้าจอที่หลายคนมองข้าม

Snipping Tools โปรแกรมจับภาพหน้าจอที่หลายคนมองข้าม

Snipping Tool โปรแกรมจับภาพหน้าจอที่มาพร้อมกับ Windows 7 Sniping Tool คือโปรแกรมจับภาพหน้าจอที่มาพร้อมกับ Windows 7 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่หลายคนมองข้าม…