เรียกไฟล์

เชื่อมโยงการนำเสนอด้วย Action Buttons

เชื่อมโยงการนำเสนอด้วย Action Buttons

เชื่อมโยงการนำเสนอด้วย Action Buttons  การเชื่อมโยง หรือการเรียกไฟล์ขึ้นมาแสดงบนหน้าสไลด์ของเราขณะที่กำลังนำเสนออยู่ ฟังดูแล้วอาจจะอยากซักหน่อยเมื่อในขณะที่เรากำลังนำเสนออยู่นั้น แต่ดันอยากจะเปิดไฟล์เสียง เปิดไฟล์วีดีโอ หรือกดเชื่อมโยงข้ามไปยังหน้าต่างๆ แต่จะมีวิธีใดบ้างหละที่สามารถเรียกการเชื่อมโยงเหล่านี้ขึ้นมาบนจอ โดยที่การนำเสนอไม่หยุดชะงัก…