เชื่อมโยงสไลด์ powerpoint

เทคนิคการเชื่อมโยงสไลด์ด้วย Hyperlink ให้ดึงดูดใจไปกับ PowerPoint 2013

เทคนิคการเชื่อมโยงสไลด์ด้วย Hyperlink ให้ดึงดูดใจไปกับ PowerPoint 2013

สร้างการเชื่อมโยงด้วย Hyperlink การเชื่อมโยงถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้ในการนำเสนอ หากผู้นำเสนอยังใช้วิธีการเดิมๆ ในการคลิกเปลี่ยนสไลด์เพื่อข้ามสไลด์ที่ไม่ต้องการแสดงให้เห็นและอาจจะทำให้ดูไม่เป็นมืออาชีพซักเท่าไหร่นัก ดังนั้นการเชื่อมโยงสไลด์ด้วย Hyperlink จึงเข้ามามีส่วนสำคัญมากขึ้นในการเชื่อมโยงสไลด์เข้าด้วยกัน หากนึกภาพไม่ออกให้ลองนึกถึงการทำสารบัญหนังสือ หากต้องการข้ามหน้าไปยังหน้าสุดท้าย…