เครื่องหมายถูก word

วิธีการแทรกเครื่องหมายถูกใน Word

วิธีการแทรกเครื่องหมายถูกใน Word

หลายๆคนมักประสบปัญหากับการแทรกสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย(Symbol) ใน Microsoft Word เนื่องจากงานเอกสารต่างๆ มันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ตัวอักษรเท่านั้น ปัจจุบันงานเอกสารใน Word มีความหลากหลายมากขึ้น โปรแกรมก็ย่อมมีการพัฒนาขึ้นตามความต้องการและตรงต่อการใช้งานมากที่สุด ดังนั้นเมื่อความหลากหลายมากเท่าไหร่ ตัวผู้ใช้เองก็ย่อมต้องเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น…