สร้างฟอร์ม google form

วิธีสร้างฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ด้วย Google Form

วิธีสร้างฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ด้วย Google Form

ในบทความนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อใช้สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งความพิเศษของ Google Form นั้น นอกจากใช้เป็นฟอร์มที่รับข้อมูลแล้ว เรายังสามารถตั้งค่าการตอบกลับได้ โดยสามารถกำหนดจำนวนการตอบกลับไว้ไม่เกิน 50…