วิธีรวม layer photoshop

วิธีการรวมเลเยอร์(Layer) ใน Photoshop

วิธีการรวมเลเยอร์(Layer) ใน Photoshop

การแบ่งเลเยอร์(Layer) ของวัตถุใน Photoshop นั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากการตกแต่งรูปภาพแต่ละครั้งนั้น เราควรแบ่งเลเยอร์ ในการทำงานกับวัตถุแต่ละขิ้นออกให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขและการจัดการกับวัตถุนั้นๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับเลเยอร์จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับนักออกแบบ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันออกไป และในหัวข้อนี้ผมจะมานำเสนอทริกเล็กๆน้อยๆ ในการใช้งาน Photoshop ในเรื่องของการรวมเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดียว หรือเลือกบางเฉพาะเลเยอร์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน..........…