ลบ E-mail ใน Outlook

วิธีลบ E-mail account ใน Outlook

วิธีลบ E-mail account ใน Outlook

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นใช้งานการรับ-ส่งอีเมล์ โดยใช้โปรแกรม Outlook เราจะต้องทำการเพิ่ม E-mail account ก่อนเสมอในการใช้งานครั้งแรก ในการเพิ่มอีเมล์แอคเคาท์ เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แอคเคาท์ของ Hotmail เสมอไปในการใช้งาน เราสามารถนำ Google(Gmail) account มาได้งานบนโปรแกรม Outlook ได้อีกด้วย หลังจากที่เราได้ทำการเพิ่มบัญชึอีเมล์ลงไปในโปรแกรม…