รหัสคิวอาร์

มาสร้าง QR Code ฟรีกันเถอะ !!

มาสร้าง QR Code ฟรีกันเถอะ !!

QR Code อาจจะเป็นเรื่องเก่าหรืออาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายคน เพราะในปัจจุบันคิวอาร์โค้ดถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย บางผลิตภัณฑ์เริ่มมีการนำคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการให้ข้อมูลบนตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งในหัวข้อนี้ผมจะมาสอนวิธีสร้าง QR Code ฟรี ให้เราได้ไปใช้งานกัน ซึ่งมีรูปแบบการสร้างและการแทรกข้อมูลลงในตัว QR Code ที่หลากหลาย…