ฟ้อนเพี้ยน

วิธีฝังฟอนต์(Font) ลงใน PowerPoint 2013

วิธีฝังฟอนต์(Font) ลงใน PowerPoint 2013

แก้ปัญหาฟอนต์(Font)แสดงไม่ถูกต้องใน PowerPoint 2013 โดยปกติแล้ว หลังจากมีการสร้างพรีเซ็นเทชั่น และพร้อมสำหรับการนำเสนอข้อมูลแล้ว หลายๆ ท่านอาจเคยประสบปัญหาเวลานำไปแสดงผลในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ไม่มีรูปแบบอักษร(Font) สำหรับงานพรีเซ็นเทชั่นที่เราสร้างขึ้น จึงทำให้การแสดงผลของรูปแบบอักษร(Font) ผิดเพี้ยนไป…