ฟอร์มลากิจ

วิธีเขียนฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักร้อน

วิธีเขียนฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักร้อน

มาออกแบบฟอร์มเขียนใบลากันเถอะ วันนี้ทางเราขอยกตัวอย่างฟอร์มการเขียนใบลา ป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักร้อน เนื่องจากการลาทำงาน จำเป็นต้องใช้หลักฐานในยืนยันว่าลาจริง ดังนั้นการทำเอกสารชี้แจง จึงหลักฐานที่ดีสุดเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน…