ดูไอพีเครื่อง

วิธีดู IP Address บนเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีดู IP Address บนเครื่องคอมพิวเตอร์

IP Address หมายถึง หมายเลขของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเปรียบเสมือนเลขที่บ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นเอง ในการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันเองนั้น ก็จะอ้างอิงจากหมายเลข IP Address ที่ระบุอยู่บนเครื่องนั้นๆ…