ซ่อน slide

ซ่อนสไลด์สำคัญไฉนใน PowerPoint 2013

ซ่อนสไลด์สำคัญไฉนใน PowerPoint 2013

ซ่อนสไลด์ที่ไม่ได้ใช้งานชั่วคราว ในการนำเสนอ ผู้ใช้งานอาจไม่จำเป็นต้องแสดงสไลด์ทั้งหมดที่มี ซึ่งในบางครั้งการนำเสนออาจต้องการแสดงสไลด์ทั้งหมด แต่ก็ไม่ทุกครั้งที่การนำเสนออาจต้องการแสดงเพียงไม่กี่สไลด์ ดังนั้นเมื่อเราที่จะลบสไลด์บางส่วนเพื่อไม่ให้แสดงขึ้นจอภาพคงจะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องซักเท่าไหร่ ถ้าหากเวลาอยากจะนำสไลด์ที่ถูกลบไปขึ้นมาแสดงอีกครั้งหละ จึงมักเกิดปัญหาที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำใหม่อีกครั้ง หรือหากไม่ลบก็จะใช้วิธีการกดผ่านไปอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เป็นจุดจุดสังเกตุและจะทำให้เราดูไม่เป็นมืออาชีพซักเท่าไหร่ ดังนั้นผมจึงมีวิธีการที่ดีกว่าการกดผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือการลบสไลด์ออกไปโดยสิ้นเชิง…