ขนาดไฟล์ powerpoint 2013

ลดขนาดไฟล์ PowerPoint ให้จิ๋วได้ในพริบตา

ลดขนาดไฟล์ PowerPoint ให้จิ๋วได้ในพริบตา

ลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงด้วย PowerPoint 2013 เราสามารถลดขนาดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ของ PowerPoint เวอร์ชั่นเก่าๆ ได้ รวมทั้งเวอร์ชั่น 2013  เราสามารถบีบอัดขนาดไฟล์ของรูปภาพได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้คำสั่งพิเศษที่ซ่อนอยู่ในส่วนของการบันทึกไฟล์งาน PowerPoint 2013 เนื่องจากโปรแกรมจะทำการลดขนาดคุณภาพรูปภาพที่อยู่ในเอกสารงานนำเสนอให้มันขนาดเล็กลงและรายละเอียดของรูปภาพจะถูกลดลงไปด้วยเช่นกัน…