กลเม็ดเคล็ดลับ Microsoft Office

Microsoft PowerPoint
เทคนิคสั่งพิมพ์งานนำเสนอแบบ Handouts ที่ไม่ธรรมดา

เทคนิคสั่งพิมพ์งานนำเสนอแบบ Handouts ที่ไม่ธรรมดา

มีอะไรแตกต่างเวลาสั่งพิมพ์ใน PowerPoint 2013 โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรในตระกูล Microsoft Office ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์โดยตรงได้จากเมนู File เลือกคำสั่ง Print แต่ถ้าเป็น Office 2013 จะต้องคลิก…
Pages