วิธีใส่ลายน้ำบน Microsoft Word

ลายน้ำคืออะไร ลายน้ำคือข้อความ อักษร หรืออาจจะเป็นรูปภาพที่ปรากฏอยู่ด้านหลังข้อความบนหน้าเอกสาร ซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจของเอกสารมากยิ่งขึ้น เช่น ทำข้อความบนเอกสารว่าเป็น ตัวอย่าง แบบร่าง ฉบับแก้ไข  เป็นต้น ในการทำงานบน Microsoft Word เราสามารถเห็นลายน้ำได้ขณะที่กำลังทำงานอยู่บนมุมมองเหมือนพิมพ์(Print Layout) แต่ถ้าทำงานอยู่ในมุมมองการอ่านหรือหน้าเว็บนั้น เราจะไม่สามารถเห็นลายน้ำปรากฏอยู่บนหน้าเอกสารได้นั้นเอง ดังนั้นไม่ว่าจะทำงานอยู่ในมุมมองไหน เมื่อเราได้ปริ้นเอกสารที่ได้แทรกลายน้ำอยู่ด้านหลังข้อความบนหน้าเอกสาร เอกสารที่ถูกปริ้นออกมาก็จะปรากฏลายน้ำที่เราได้แทรกลงไปนั้นเอง ในหัวข้อนี้ผมจะมาสอนวิธีการแทรกลายน้ำบน Microsoft Word ทั้งรูปแบบอักษร ข้อความ และแบบรูปภาพ และรวมไปถึงการแทรกลายน้ำลงบนหน้าเอกสารที่เราต้องการ ส่วนจะเป็นวิธีไหนนั้นลองมาดูกัน…

วิธีแทรกลายน้ำแบบข้อความลงบนหน้าเอกสาร

 • เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการแทรกลายน้ำขึ้นมาบนโปรแกรม Mircosoft Word ในตัวอย่างเป็น Word 2013
 • ไปที่แท็บ DESIGN -> Watermark -> Custom Watermark เพื่อเริ่มสร้างลายน้ำ

วิธีใส่ลายน้ำบน Microsoft Word

จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าของ Printed Watermark  โดยเราจะแทรกลายน้ำบนหน้าเอกสารในรูปแบบของข้อความ ให้เราเลือกที่ Text watermark และสามารถตั้งค่าข้อความลายน้ำได้ดังนี้

 • Language = ภาษาให้เลือกเป็น Thai
 • Text = ข้อความลายน้ำที่อยู่บนเอกสาร
 • Font = รูปแบบอักษร หรือฟอนต์
 • Size = ขนาดของลายน้ำ ถ้าเลือกเป็น Auto จะมีขนาดใหญ่พอดีกับหน้าเอกสาร
 • Color = สีของข้อความลายน้ำ
 • Layout = แนวของข้อความ Diagonal คือแนวทแยงมุม Horizontal แนวนอน

วิธีใส่ลายน้ำบน Microsoft Word

 • เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อเริ่มแทรกลายน้ำลงบนหน้าเอกสารของเรา

วิธีใส่ลายน้ำบน Microsoft Word

วิธีแทรกลายน้ำแบบรูปภาพลงบนหน้าเอกสาร

 • หลังจากที่เราไปที่แท็บ DESIGN -> Watermark -> Custom Watermark เพื่อเริ่มสร้างลายน้ำ
 • ในต่างตั้งค่าของ Printed Watermark  โดยเราจะแทรกลายน้ำบนหน้าเอกสารในรูปแบบของรูปภาพ ให้เราเลือกที่ Picture watermark และคลิกที่ Select Picture เพื่อเลือกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีใส่ลายน้ำบน Microsoft Word

 • ในส่วนของ Insert Pictures ให้คลิกที่ Form a file เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

วิธีใส่ลายน้ำบน Microsoft Word

 • เมื่อเลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว ในการตั้งค่านั้น ถ้าเราต้องค่า Scale = Auto รูปภาพจะมีขนาดเท่ากับหน้ากระดาษ หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้นให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อแทรกลายน้ำลงบนพื้นหลังเอกสาร

วิธีใส่ลายน้ำบน Microsoft Word

เพียงเท่านี้ลายน้ำก็จะปรากฏอยู่บนพื้นหลังในหน้าเอกสารของเราได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น

วิธีใส่ลายน้ำบน Microsoft Word

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด