วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

หากลองนึกถึงการนำรูปภาพไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการนำรูปภาพไปใช้งานงานกราฟฟิก งานออกแบบเว็บไซต์ หรืองานนำเสนอต่างๆ รูปภาพเหล่านี้หากเราทำการค้นหาบนอินเตอร์เน็ตและนำมาใช้งานนั้น บางรูปจะติดพื้นหลัง(Background) ของรูปภาพไปด้วย และหากพื้นหลังงานออกแบบของเราคนละสีกับ Background ของรูปภาพหละ?  ลองคิดภาพว่าในขณะที่พื้นหลังของงานออกแบบของเราเป็นสีน้ำเงิน และเราได้แทรกรูปภาพรวัตถุรูปหนึ่ง และมีพื้นหลังสีขาว ซึ่งหากมองดูแล้วมันไม่สวยเลยถ้าจะมีพื้นหลังติดมาด้วย เพราะเราต้องการเพียงแค่รูปวัตถุเท่านั้น….

ดังนั้นในบทความนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการใช้งาน Photoshop โดยการทำพื้นหลังของรูปภาพให้โปร่งใส เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับงานท่าน ไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอ งานออกแบบเว็บไซต์ หรืองานกราฟฟิต เป็นต้น

ลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่า.. ว่าการตัดรูปภาพพื้นหลังออกหรือพื้นหลังโปร่งใสมีลักษณะเป็นยังไง

 • ตัวอย่างการนำภาพการ์ตูนไปแทรกที่ PowerPoint โดยที่ยังไม่ได้ตัดพื้นหลัง ให้สังเกตุว่ามีพื้นหลังสีม่วงติดมาด้วย

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

 • ตัวอย่างการนำภาพการ์ตูนไปแทรกที่ PowerPoint และตัดรูปพื้นหลังออก โดยใช้โปรแกรม Photoshop

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

เอาหละเมื่อเห็นผลลัพธ์กันแล้วว่าการทำรูปพื้นหลังให้โปร่งใสนั้นเป็นยังไง ต่อไปเราลองมาดูวิธีการทำโดยใช้โปรแกรม Photoshop กันเถอะ…

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

 • ขั้นตอนแรก เปิดโปรแกรม Photoshop ขั้นมาจากนั้นคลิกที่ File -> Open เพื่อเปิดรูปภาพวัตถุที่ยังไม่ได้ทำการตัดภาพพื้นหลัง ขึ้นมาแก้ไขบนโปรแกรม

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

 • ขั้นตอนที่สอง ให้คลิกขวา Layer ที่ชื่อ Background และเลือก Duplicate Layer.. (วิธีนี้เป็นการ Copy Layer ที่ชื่อ Background)

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

 • จากนั้นทำการตั้งชื่อ Layer ที่ทำการ Copy โดยตั้งชื่อที่ช่อง As:  ในตัวอย่างตั้งชื่อว่า Cartoon เมื่อตั้งเสร็จให้กด OK

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

 • ขั้นตอนที่สาม จะเห็นได้ว่าตอนนี้มี Layer อยู่ 2 Layer ให้ทำการปิดการแสดงวัตถุของ Layer ที่ชื่อ Background โดยให้สังเกตุที่รูปดวงตา ตรงข้างหน้า Layer ต้องไม่มีรูปดวงตา

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

 • ขั้นตอนที่สี่ คลิกทำงานบน Layer ที่มีชื่อว่า Cartoon และคลิกเครื่องมือที่มีชื่อว่า Magic Wand Tool   

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

 • ขั้นตอนที่ห้า หลังจากเลือกที่เครื่องมือ Magic Wand Tool จากนั้นให้คลิกพื้นที่ๆ ต้องการลบออกให้เป็นพื้นที่โปร่งใส (ในตัวอย่างคือพื้นที่สีม่วงที่จะต้องการให้เป็นพื้นที่โปร่งใส) เมื่อคลิกลงบนพื้นหลังสีม่วงแล้ว จะปรากฏเส้นประล้อมรอบพื้นที่ๆ ที่เราเลือกไว้ นั้นหมายความว่าเรากำลังเลือกพื้นที่นั้นอยู่

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

 • ขั้นตอนที่หก ให้กดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ เพื่อลบพื้นที่ๆ ที่ได้เลือกไว้ หลังจากที่ลบออกไปแล้วให้สังเกตุว่าพื้นหลังสีม่วงนั้นจะถูกลบออก และจะปรากฏพื้นหลังลายตาราง(Transparent) ซึ่งหมายความว่าพื้นหลังนั้นโปร่งใสแล้ว
 • รูปภาพด้านซาย จะหลงเหลือพื้นหลังสีม่วงที่ใต้วงแขน ให้ใช้เครื่องมือ Magic Wand Tool และ Delete พื้นที่สีม่วงตรงใต้แขนออกอีกครั้ง จนได้ภาพดัง รูปภาพด้านขวา ที่ไม่มีพื้นหลังหลงเหลือเลยจนได้พื้นหลังโปร่งใสตามความต้องการ

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

 • ขั้นตอนที่เจ็ด เป็นขั้นตอนสุดท้าย นั้นคือขั้นตอนการบันทึกรูปภาพ ให้เราคลิกไปที่แท็บเมนู File -> Save for Web…

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

 • ตั้งค่าชนิดของไฟล์เป็น PNG-24 และกด SAVE

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

 • เลือกปลายทางที่ต้องการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด Save ดังตัวอย่างบันทึกลงบนหน้า Desktop

วิธีทำพื้นหลังรูปภาพให้โปร่งใส่ด้วย Photoshop

 • สังเกตุได้ว่ารูปภาพที่เราได้บันทึกลงบนหน้า Desktop นั้นจะมีพื้นหลังโปร่งใส สามารถนำไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่มีพื้นหลังให้รบกวนใจอีกต่อไป

2015-01-14_100417

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด