รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

ในบทความนี้เราลองมาทำความรู้จักกับ Web Application ที่ใช้สำหรับสร้างแบบสอบถามออนไลน์กันดีกว่า….. ถ้าพูดถึงเรื่อบการสร้างแบบสอบถามออนไลน์นั้น หลายๆท่านคงจะนึกถึงบริการๆหนึ่ง ของ Google ที่มีชื่อว่า “Google Form” 

Google Form คืออะไร

Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น

ทั้งนี้การใช้งานกูเกิ้ลฟอร์มนั้น ผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะสร้างแบบฟอร์มจะต้องมีบัญชีของ Gmail หรือ Account ของ Google เสียก่อน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์มผ่าน Web Browser ได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น

มารู้จักฟอร์มที่ใช้เก็บข้อมูลใน Google Form กันเถอะ

ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ไม่ว่าเราจะใช้งาน Google Form ในงานเก็บข้อมูลรูปแบบไหน เก็บข้อมูลประเภทใด  Google Form สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากูเกิ้ลฟอร์มมีฟอร์มสำหรับเก็บข้อมรูปหลากหลายรูปแบบสำหรับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยสามารถสร้างฟอร์มรับข้อมูลได้อยู่ 9 รูปแบบ โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบพื้นฐาน 5 รูปแบบ และรูปแบบขั้นสูง 4 รูปแบบ อีกทั้งยังสามารถแทรกในส่วนของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแทรกรูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความส่วนหัว  ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เราลองมาทำความรูปจักกับฟอร์มทั้ง 9 รูปแบบ ก่อนกันดีกว่า ว่าฟอร์มแบบไหนจะตรงต่อความต้องการของเรามากที่สุดในการทำแบบฟอร์มออนไลน์

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

ฟอร์มขั้นพื้นฐาน

ฟอร์มขั้นพื้นฐานจะมีด้วยกันอยู่ 5 รูปแบบดังนี้

  • ข้อความ = เป็นฟอร์มสำหรับกรอกข้อความสั้นๆ ลงไปในช่องกรอก เช่น ชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

  • ข้อความย่อหน้า = เป็นฟอร์มสำหรับกรอกข้อความยาวๆ ลงไปในช่องกรอก เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำ เป็นต้น

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

  • หลายตัวเลือก = เป็นฟอร์มสำหรับสร้างตัวเลือก โดยที่ผู้กรอกเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น เช่น การเลือกช่วงอายุ หรือเลือกช่วงเงินเดือน เป็นต้น

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

  • ช่องทำเครื่องหมาย = เป็นฟอร์มสำหรับสร้างตัวเลือก โดยที่ผู้กรอกสามารถเลือกได้หลายตัวเลือก เช่น งานอดิเรก รู้จักเว็บไซต์นี้ได้อย่างไร เป็นต้น

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

  • เลือกจากรายการ =  เป็นฟอร์มสำหรับสร้างตัวเลือกแบบ Drop-Down โดยผู้กรอกสามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น เช่น เลือกสถานที่ เลือกจังหวัด เลือกประเทศ เป็นต้น

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

ฟอร์มขั้นพื้นสูง

ฟอร์มขั้นพื้นฐานจะมีด้วยกันอยู่ 4 ประเภทดังนี้

  • สเกล =  เป็นฟอร์มสำหรับสร้างตัวเลือก โดยที่ผู้กรอกสามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียว ซึ่งจะเหมาะสำหรับการใช้งานประเภท การให้คะแนน โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นตัวเลขเท่านั้น

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

  • ตาราง = เป็นฟอร์มสำหรับสร้างตัวเลือกในรูปแบบตาราง โดยที่ตัวเลือกเหล่านั้นจะถูกจัดอยู่ในตาราง ในแต่ละแถว ในแต่ละคอลัมน์ โดยที่ผู้กรอกสามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น เหมาะสำหรับการสร้างแบบสอบถามที่มีการแบ่งหมวดหมู่เป็นลำดับ เช่น การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินการจัดฝึกอบรม

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

  • วันที่ = เป็นฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลรูปแบบวันที่ วัน/เดือน/ปี  เช่น ฟอร์มใช้เก็บข้อมูลวันที่

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

  • เวลา = เป็นฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลรูปแบบเวลา เช่น ฟอร์มใช้เก็บข้อมูลเวลา

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

การออกแบบ

ในส่วนของการออกแบบนี้ หมายถึงการแทรกข้อความส่วนหัว แทรกรูปภาพ วีดีโอ และแทรกหน้าฟอร์มเพิ่มเป็น 2 หน้าหรือ 3 หน้าตามความต้องการ

ส่วนหัวของส่วน = หมายถึงการแทรกข้อความส่วนหัว หรือหัวเรื่อง ลงในแบบฟอร์ม

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

ตัวแบ่งหน้า =  สร้างหน้าแบบฟอร์มเพิ่มขึ้นมาอีก 1 หน้า หรืออีกหลายๆ หน้าตามที่เราต้องการ

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

รูปภาพ = เราสามารถแทรกรูปภาพลงในแบบฟอร์มได้ โดยการอัพโหลดรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเลือกจาก URL,Google Drive ก็สามาถทำได้เช่นกัน

วีดีโอ = เราสามารถแทรกวีดีโอลงในแบบฟอร์มได้ โดยวีดีโอที่สามารถแทรกลงไปได้ ต้องเป็นวีดีโอที่ถูกอัพโหลดไว้บน Youtube เท่านั้น

รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์

เมื่อทำความรู้จักกับฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลแต่ละรูปแบบแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่เราจะเริ่มต้นสร้างฟอร์มออนไลน์โดยใช้เครื่องมือของ Google Form และในบทความต่อไปจะเป็น

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด