วิธีการรวมเลเยอร์(Layer) ใน Photoshop

การแบ่งเลเยอร์(Layer) ของวัตถุใน Photoshop นั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากการตกแต่งรูปภาพแต่ละครั้งนั้น เราควรแบ่งเลเยอร์ ในการทำงานกับวัตถุแต่ละขิ้นออกให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขและการจัดการกับวัตถุนั้นๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับเลเยอร์จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับนักออกแบบ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันออกไป และในหัวข้อนี้ผมจะมานำเสนอทริกเล็กๆน้อยๆ ในการใช้งาน Photoshop ในเรื่องของการรวมเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดียว หรือเลือกบางเฉพาะเลเยอร์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน……….

[symple_spacing size=”30″]

วิธีการรวมเลเยอร์(Layer) ใน Photoshop

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี

1.การรวมให้เป็นเลเยอร์เดียวทั้งหมด

  • ให้คลิกที่ Layer วัตถุขิ้นไหนก็ได้ จากนั้นไปที่แทบเมนู เลือกที่ “Layer” -> “Merge Visible” (Ctrl+Shift+E) ซึ่งจะเป็นการรวม Layer ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นเลเยอร์ก้อนเดียว

วิธีการรวมเลเยอร์(Layer) ใน Photoshop

วิธีการรวมเลเยอร์(Layer) ใน Photoshop

หลังจากการรวม Layer

2.การเลือกรวมเฉพาะเลเยอร์ที่ต้องการให้เป็นเลเยอร์เดียว

  • การเลือกที่มากกว่า 1 เลเยอร์ ให้ทำการกด Ctrl+Layer ที่ต้องการเลือกจะรวม เมื่อได้ Layer ที่ต้องการแล้วให้คลิกที่  “Layer” -> “Merge Layer” หรือ  Ctrl+E

วิธีการรวมเลเยอร์(Layer) ใน Photoshop    วิธีการรวมเลเยอร์(Layer) ใน Photoshop

  • หากเลเยอร์ที่ต้องการเลือกรวมมีการเรียงกันอยู่แล้ว ให้ทำการคลิกเลเยอร์เริ่มต้น จากนั้นกด “Shift+Layer” สุดท้ายหรือปลายทางที่ต้องการจะรวม แล้วให้คลิกที่  “Layer” -> “Merge Layer” หรือ  Ctrl+E

วิธีการรวมเลเยอร์(Layer) ใน Photoshop   วิธีการรวมเลเยอร์(Layer) ใน Photoshop

3.จัดรวมเลเยอร์ให้อยู่ใน GROUP เดียวกัน

  • เลือกเลเยอร์ที่ต้องการจากรวมจากนั้นกด Ctrl+G เพื่อเป็นการจัดกลุ่มให้เลเยอร์อยู่ใน Folder หรือ Group เดียวกัน

วิธีการรวมเลเยอร์(Layer) ใน Photoshop    วิธีการรวมเลเยอร์(Layer) ใน Photoshop

**เพียงเท่านี้ก็อันเป็นเสร็จสิ้นวิธีการรวมเลเยอร์ในรูปแบบต่างๆ ในการใช้งานกับ Photoshop**

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด