เรียกใช้ไม้บรรทัดบน Photoshop

ในการออกแบบหรือจัดองค์ประกอบของรูปภาพนั้น ทำให้ผู้ใช้หลายคนมักพบกับปัญหาในการปรับระดับของรูปภาพ ขนาดของรูปให้เท่ากันซึ่งจะทำได้ยากมากดังนั้นการใช้ไม้บรรทัด(Rulers) เข้ามาช่วยในการกำหนดขนาดรูปภาพ หรือกำหนดระดับของรูปภาพ จะทำให้ผู้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นในการกำหนดขนาด ดังนั้นการใช้งานไม้บรรทัด(Rulers)ใน Photoshop ทำได้ไม่ยากเลยหากเรารู้วิธีใช้งานและปรับประยุกต์เข้ากับงานออกแบบของเรา ก็จะทำให้งานออกแบบของเรานั้นมีคุณภาพขึ้นมาอีกด้วย วันนี้เราลองมาเรียนการใช้งาน Photoshop ในเรื่องของการเรียกไม้บรรทัดให้ออกมาใช้งานกันเถอะ……..

วิธีการแสดงหรือเรียกใช้งานเส้นขอบไม้บรรทัดใน Photoshop

สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

 1. กดที่ Ctrl+R ที่แป้นพิมพ์
 2. เมนู View -> Rulerเรียกใช้ไม้บรรทัดบน Photoshop

วิธีการใช้งานไม้บรรทัดใน Photoshop

รู้จักกับหน่วยวัด

 • จุดเริ่มต้นของไม้บรรทัดจะเริ่มต้นที่มุมขอบด้านบนซ้ายของกระดาษ

เรียกใช้ไม้บรรทัดบน Photoshop

 • หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นของหน่ววยวัดให้คลิกค้างที่ช่องสี่เหลี่ยมมุมซ้ายบน จากนั้นลากมายังจุดที่ต้องการเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของหน่วยวัด เช่น
  • คลิกเมาส์ค้างที่ตำแหน่ง A
  • จากนั้นลากไปวางที่ตำแหน่ง B เพื่อกำหนดให้ตำแหน่ง B เป็นจุดเริ่มต้นของหน่วยวัด

เรียกใช้ไม้บรรทัดบน Photoshop

เรียกใช้ไม้บรรทัดบน Photoshop

หลังจากเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้น

การเปลี่ยนหน่วยวัด

 • ให้คลิกขวาที่ขอบของไม้บรรทัด จากนั้นให้เลือกหน่วยวัดที่ต้องการ

เรียกใช้ไม้บรรทัดบน Photoshop

การใช้งานเส้นวัด

 • ให้คลิกเมาส์ค้างที่ขอบด้านบน แล้วลากมาที่ตำแหน่งที่ต้องการวางเส้น เช่น จากจุด A ไปจุด B เพิ่อวางเส้นวัด
 • ให้คลิกเมาส์ค้างที่ขอบด้านซ้าย แล้วลากมาที่ตำแหน่งที่ต้องการวางเส้น เช่น จากจุด A ไปจุด B เพิ่อวางเส้นวัด

เรียกใช้ไม้บรรทัดบน Photoshop

หมายเหตุ หากต้องการลบเส้น ให้คลิกค้างที่เส้นจากนั้นลากกลับเข้าไปที่ขอบเหมือนเดิม เพื่อเป็นการลบเส้นไม้บรรทัด

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด