ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ หมายถึงการเขียนข้อความหรือจดบันทึกข้อความในลักษณะของการเสนอ สั่งการ หรือติดต่อราชการระหว่างเจ้าหน้าที่หรือระหว่างหน่วยงานภายในเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานซึ่งกันและกัน ซึ่งลักษณะของการเขียนบันทึกข้อความหรือเทคนิคการเขียนบันทึกนั้น ผู้เขียนควรที่จะสรุปสาระสำคัญของเรื่องนั้นๆให้มีความสมบูรณ์และชัดเจน โดยจับใจความสำคัญให้ได้ อ่านให้เข้าใจอย่างท่องแท้ ย่อเรื่องให้สั้นลง ว่าเรื่องอะไร ใครทำอะไร ทำต่อใคร ทำเมื่อใด ทำที่ไหน ทำอย่างไร ทำทำไม โดยเรียงลำดับความให้ดี เน้นส่วนสำคัญของเรื่องและสุดท้ายคือการอ้างอิงให้ดูรายละเอียดต่างๆ

ตัวอย่างบันทึกข้อความ

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความ

ในหัวข้อนี้ผมได้มีแบบฟอร์มบันทึกข้อความมาฝาก เผื่อที่ว่าหลายท่านบางคนอาจจะยังไม่มีต้นฉบับแบบฟอร์มบันทึกข้อความ ก็สามารถดาวน์โหลดเก็บมาใว้ในเครื่องเผื่อวันข้างหน้าก็สามารถนำมาใช้งานต่อไปได้ ในบางครั้งการทำบันทึกข้อความก็สำคัญไม่แพ้กับการเขียนจดหมายลาป่วย ลาพัก หรือลาพักร้อน ซึ่งเราจำเป็นอาจจะต้องใช้อยู่บ่อยๆ ในการชี้แจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาให้ทราบ ส่วนไฟล์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งด้านล่าง สามารถแก้ไขได้ตามที่ต้องการ

>>> Download แบบฟอร์มบันทึกข้อความ <<<

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด