เอาช่องว่างด้านหน้าและด้านหลังออกด้วย Trim

ฟังก์ชัน Trim ที่มีอยู่ใน Microsoft Excel เป็นฟังก์ชันที่มีรูปแบบการทำงานที่ใช้สำหรับลดอักขระช่องว่างหรือตัดช่องว่างข้างหน้าข้อความและหลังข้อความออก เหลือไว้เพียงแค่ช่องว่างระหว่างคำเพียง 1 ช่องเท่านั้น

การใช้เรียกใช้ฟังชัน Trim จะเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่นำเข้าข้อมูลชนิดอื่นๆ หรืออักขระรูปแบบอื่นๆ ที่ถูกนำมาวางไว้บน Excel จึงทำให้รูปแบบของข้อมูลและอักขระเปลี่ยนไปจากเดิม จึงทำให้เกิดช่องว่างหน้าด้านหน้าข้อความ หรือหลังข้อความ ก็ย่อมอาจจะเป็นไปได้เมื่อข้อมูลเหล่านั้นเราไม่ได้เป็นคนเขียนขึ้นมาเอง

Trim ตัดอะไรทิ้งบ้าง ?

ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง ก่อน และหลังการใช้ฟังก์ชันจะเห็นได้ว่าในภายใน Column E ก่อนการเรียกใช้ฟังก์ชัน ข้อความ” Pharanyoo    Jaibumrung   ” จะมีช่องว่างข้างหน้าข้อความ 1 เคาะ หลังข้อความ 3 เคาะ และระหว่างคำ 3 เคาะ และหลังจากเรียกใช้ฟังก์ชัน Trim ภายใน Column F จะเห็นได้ว่าข้อความจะถูกตัดช่องว่างด้านหน้า หลังข้อความและระหว่างข้อความ ออกจนเหลือช่องว่างระหว่างคำเพียง 1 เคาะเท่านั้น “Pharanyoo Jaibumrung

เอาช่องว่างด้านหน้าและด้านหลังออกด้วย Trim

ส่วนวิธีการใช้งานฟังก์ชันสามารถติดตามได้ที่วีดีโอด้านล่าง

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด