วิธีเขียนฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักร้อน

มาออกแบบฟอร์มเขียนใบลากันเถอะ

วันนี้ทางเราขอยกตัวอย่างฟอร์มการเขียนใบลา ป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักร้อน เนื่องจากการลาทำงาน จำเป็นต้องใช้หลักฐานในยืนยันว่าลาจริง ดังนั้นการทำเอกสารชี้แจง จึงหลักฐานที่ดีสุดเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน สำหรับใครที่ชอบลาอยู่บ่อยๆ ควรจะมีฟอร์มใบลาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเก็บหลักฐานการลาของเราอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเราก็สามารถนำมาอ้างอิงได้ภายหลัง

การเขียนฟอร์มเอกสารการลาป่วย ลาคลอดบุตร และกิจส่วนตัว

ผมจึงขอยกตัวอย่างฟอร์มเอกสารการลา  2 รูปแบบ

 1. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 2. ลาพักร้อน

การเขียนแบบฟอร์มเอกสารลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

 • มุมขวาบนด้านขวาตัวอักษรสีแดง ให้ระบุสถานที่กรอกข้อมูล หรือไม่ก็ระบุสถานที่ทำงาน
 • เขียนวัน เดือน ปี ที่กรอกข้อมูล
 • เรียน… ให้กรอกตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
 • กรอกข้อมูลชื่อนามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด
 • ติ๊กเครื่องหมายเช็กถูก ลงช่องที่ต้องการลา และเขียนสาเหตุการลาครั้งนี้
 • กรอกข้อมูลการลา ให้ถูกต้อง เช่น วันนี้วันที่ 12/1/57   ต้องการลากิจตั้งแต่วันที่ 16/1/57 ถึงวันที่ 20/1/57 ซึ่งจะรวมระยะเวลา 5 วัน
 • ลงลายมือชื่อ
 • เขียนสถิติการลาระหว่างเดือน ว่าลามาแล้วกี่ครั้ง
 • นำเอกสารให้ผู้ตรวจสอบ และผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และลงความเห็น

วิธีเขียนฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักร้อน

การเขียนแบบฟอร์มเอกสารลาพักร้อน ลาพักผ่อน

 • มุมขวาบนด้านขวาตัวอักษรสีแดง ให้ระบุสถานที่กรอกข้อมูล หรือไม่ก็ระบุสถานที่ทำงาน
 • เขียนวัน เดือน ปี ที่กรอกข้อมูล
 • เรียน… ให้กรอกตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
 • กรอกข้อมูลชื่อนามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด
 • กรอกข้อมูลสิทธิการลาพักผ่อนให้ถูกต้อง ซึ่งแต่ละหน่วยงาน สิทธิการลาพักร้อนจะไม่เหมือนกัน
 • เขียนสถิติการลาพักร้อนระหว่างเดือน ว่าลามาแล้วกี่ครั้ง
 • นำเอกสารให้ผู้ตรวจสอบ และผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และลงความเห็น

วิธีเขียนฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักร้อน

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด