สร้าง PowerPoint อย่างง่ายภายใน 3 นาที

สร้าง PowerPoint อย่างง่ายภายใน 3 นาที

การจะสร้างสไลด์งานสำเสนอซักหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเพื่อใช้งานการบรรยายนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆ สำหรับใครหลายคน แต่สำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเลยก็ว่าได้ ดังนั้นในหัวข้อนี้ผมจะมาแนะนำการสร้างพรีเซ็นเทชั่นด้วย  Microsoft PowerPoint 2013 จากขั้นตอนง่ายๆ โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดโปรแกรม สร้างงานนำเสนอ จนกระทั่งเริ่มการพรีเซ็นเทชั่นหรือการนำเสนอ  เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบหลักการในการสร้างงานนำเสนอบนโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

วิธีการสร้างงานนำเสนออย่างง่ายภายใน 3 นาที

  • ขั้นตอนแรกเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 (คลิกที่  Start start-menu1-> All Program -> Microsoft Office 2013 -> PowerPoint 2013 ) เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วให้เลือกธีมหรือแม่แบบที่ต้องการใช้งาน

สร้าง PowerPoint อย่างง่ายภายใน 3 นาที

  • หลังจากเลือกธีมแล้ว เราจะพบมุมมองของการแก้ไขสไลด์ โดยสไลด์ 1 ที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นจะเป็นสไลด์หน้าแรกของงานนำเสนอ(Title Slide) ซึ่งสไลด์นี้เราจะพิมพ์หัวข้องานนำเสนอ หรือหัวข้อของการบรรยาย ดังนั้นให้พิมพ์ชื่อหัวข้อลงกรอบข้อความที่แสดงขึ้นว่า “Click to add Title

สร้าง PowerPoint อย่างง่ายภายใน 3 นาที

  • จากนั้นเราจะมาเพิ่มสไลด์ใหม่ หรือสไลด์ที่ 2,3,4,… เพื่อแทรกข้อมูลที่ใช้ในการบรรยาย โดยไปที่ Tab Home แล้วเลือก New Slide เพื่อสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมา

สร้าง PowerPoint อย่างง่ายภายใน 3 นาที

สร้าง PowerPoint อย่างง่ายภายใน 3 นาที

  • หากต้องการแทรกกล่องข้อความ รูป ตาราง เสียงและวีดีโอลงในสไลด์ของเรา ให้คลิกที่ Tab Insert  โดยจะมีกลุ่มเครื่องมืออยู่หลายกลุ่มด้วยกัน หลักๆแล้วที่นิยมใช้ส่วนก็จะอยู่ในกลุ่มของ แทรกรูปภาพ(Images) ภาพประกอบ(Illustrations) กล่องข้อความ(Text) วีดีโอ(Video) เป็นต้น จากนั้นเพิ่มข้อมูลเนื้อหา รูปภาพ ตามความต้องการลงบนสไลด์งานนำเสนอของเรา

สร้าง PowerPoint อย่างง่ายภายใน 3 นาที

สร้าง PowerPoint อย่างง่ายภายใน 3 นาที

  • ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการนำพรีเซ้นเทชั่นของเราขึ้นสู่จอในการนำเสนอ ให้เรากดปุ่ม F5 บนแป้นพิมพ์ หรือไปที่ Tab Slide Show คลิกที่ From Beginning เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองของพรีเซ้นเทชั่น

สร้าง PowerPoint อย่างง่ายภายใน 3 นาที

*หากต้องการยกเลิกการนำเสนอหรือยกเลิกมุมมองพรีเซ้นเทชั่น ให้กดปุ่ม ESC บนแป้นพิมพ์เพื่อกลับมายังมุมมองแก้ไขสไลด์

  • ส่วนการบันทึกไฟล์ PowerPoint นั้นสามารถทำได้โดยไปที่ Tab File -> Save as .. แล้วบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย และหากอยากจะย้อนกลับมาเปิดใช้งานใหม่อีกครั้งให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาและไปที่  Tab File -> Open จากนั้นเลือกไฟล์PowerPoint ที่เราต้องการเปิดขึ้นมา……

สร้าง PowerPoint อย่างง่ายภายใน 3 นาที

สร้าง PowerPoint อย่างง่ายภายใน 3 นาที

เพียงไม่กี่ขั้นตอนที่กล่าวมา เราก็สามารถสร้างไฟล์พรีเซ้นเทชั่นด้วยตัวเองง่ายๆ ได้แล้วด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด