สร้างภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจ ใน PowerPoint 2013

สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ให้ดึงดูดใจใน PowerPoint 2013

ความสามารถอย่างหนึ่งของ PowerPoint ในทุกๆเวอร์ชั่น คือการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำให้ภาพนิ่งที่แสดงอยู่บน PowerPoint สามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะอยู่ในส่วนของ Tab Animations ของโปรแกรม แต่อย่างไรก็ตามในบทความผมจะมาแนะนำในเรื่องของการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ให้กับวัตถุที่อยู่บนสไลด์ ได้วิ่งไปตามเส้นทางที่เราสามารถกำหนดเส้นทางได้เอง เช่นการเคลื่อนที่จาก จุด A ไปจุด B เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นเทคนิคที่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยรู้จักนัก หรืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation)…

วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

  • คลิกเลือกรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวบนไสลด์ เมื่อคลิกรูปภาพที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ที่ Tab Animation

สร้างภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจ ใน PowerPoint 2013

เครื่องมือในกลุ่มของ Animation ในการจัดการรูปแบบการแสดงผลการเคลื่อนไหวนั้น โดยจะแบ่งหมวดหมู่ไว้อยู่ 4 หมวดหมู่

  1. Entrance = แสดงการเคลื่อนไหวที่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนสไลด์
  2. Emphasis = แสดงการเคลื่อนไหวแบบเน้นจุดสำคัญ
  3. Exit =แสดงการเคลื่อนไหวที่ค่อยๆจางหายบนสไลด์
  4. Motion Paths = การสร้างเส้นทางการเคลื่อนไหวไปตามจุดที่ต้องการ

สร้างภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจ ใน PowerPoint 2013

ตัวอย่างการใช้งาน Animation แบบ Entrance

  • คลิกเลือกรูปหรือวัตถุที่ต้องการสร้างภาพเคลื่อนไหว แล้วไปที่ Tab Animation จะกรากฏรูปแบบกการเคลื่อนไหวอยู่ 4 หมวดหมู่ จากนั้นเลือก Animation  ในหมวดหมู่ Entrance (ในตัวอย่างเลือกใช้คำสั่ง Split และคลิกที่ Preview ด้านซ้ายมือเพื่อดูการแสดงผลของภาพเคลื่อนไหว)

สร้างภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจ ใน PowerPoint 2013

สร้างภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจ ใน PowerPoint 2013

ตัวอย่างการใช้งาน Animation แบบ Motion Paths

การใช้งาน Animation แบบ Motion Paths นั้นคือการทำให้วัตถุเคลื่อนย้ายจากอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยที่เราสามารถกำหนดเส้นทางการเคลื่อนไหวได้ และในตัวอย่างผมจะมาสาธิตการใช้ Motion Paths แบบ Lines การเคลื่อนไหวแบบเส้นตรง

  • ขั้นตอนแรกให้คลิกเลือกรูปหรือวัตถุที่ต้องการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Paths ให้ไปที่ Tab Animation จะกรากฏรูปแบบกการเคลื่อนไหวอยู่ 4 หมวดหมู่ จากนั้นเลือก Animation  ในหมวดหมู่ Motion Paths (ในตัวอย่างเลือกใช้คำสั่ง Lines) โดยที่เราสามารถกำหนดจุดเริ่มต้นได้(สามเหลี่ยมสีเขียว) และสามารถกำหนดจุดสุดท้ายที่วัตถุจะวิ่งไปหา(สามเหลี่ยมสีแดง)

สร้างภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจ ใน PowerPoint 2013

  • ส่วนที่วิธีการกำหนดเส้นทางนั้นสามารถคลิกเส้นที่ Path จานั้นคลิกเคลื่อนย้ายจุดสีเขียว(จุดเริ่มต้น) หรือจุดสีแดง(จุดสิ้นสุด) ไว้ในตำแหน่งตามที่เราต้องการ เมื่อกำหนดเส้นทางเสร็จแล้วให้เราลองคลิกปุ่ม Preview เพื่อแสดงตัวอย่างการเคลื่อนไหวของวัตถุที่เราได้สร้างขึ้น

สร้างภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจ ใน PowerPoint 2013

**เพียงเท่านี้ก็สามารถปรับแต่ง ข้อวาม รูปภาพ ให้มีการเคลื่อนไหวและมีความน่าสนใจมากขึ้น เพื่อดึงดูดผู้รับชมจนไม่อยากจะคลาดสายตาจากการนำเสนออีกต่อไป**

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด