วิธีฝังฟอนต์(Font) ลงใน PowerPoint 2013

แก้ปัญหาฟอนต์(Font)แสดงไม่ถูกต้องใน PowerPoint 2013

โดยปกติแล้ว หลังจากมีการสร้างพรีเซ็นเทชั่น และพร้อมสำหรับการนำเสนอข้อมูลแล้ว หลายๆ ท่านอาจเคยประสบปัญหาเวลานำไปแสดงผลในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ไม่มีรูปแบบอักษร(Font) สำหรับงานพรีเซ็นเทชั่นที่เราสร้างขึ้น จึงทำให้การแสดงผลของรูปแบบอักษร(Font) ผิดเพี้ยนไป ทำให้ข้อความที่สวยงามของในพรีเซ็นเทชั่นไม่สามารถแสดงได้ถูกต้อง การแก้ไขตัวอักษรผิดเพี้ยนนี้มีทางออกโดยการฝังฟอนต์ลงไปกับไฟล์พรีเซ็นเทชั่นได้เลย ไม่ว่าจะนำไปแสดงผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็จะไม่ผิดเพี้ยนอีกต่อไป…

วิธีฝังฟอนต์(Font)ไปกับไฟล์พรีเซ็นเทชั่น

  •  เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 และ เปิดไฟล์งานพรีเซ็นเทชั่น
  • คลิกเลือก Tab File  เลือก Save As และเลือกพื้นที่สำหรับเก็บไฟล์งานพรีเซ็นเทชั่น
  • คลิกเลือก Tools -> Save Option (ดังภาพด้านล่าง)

วิธีฝังฟอนต์(Font) ลงใน PowerPoint 2013

จะปรากฏหน้าต่างตัวเลือกเสริมสำหรับการเซฟไฟล์ และให้เราคลิกเลือกที่ช่อง Embed fonts in the file เพื่อฝังฟอนต์ลงไปในไฟล์งานนำเสนอ และจะมีให้เลือกการฝังอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ..

  1. Embed Only the Characters used in the presentation (best for  reducing file size) สำหรับฝังรูปแบบอักษร(Font)ที่ใช้ในการนำเสนอหรือในขณะที่พรีเซ็นเทชั่น เท่านั้น (ดีที่สุดสำหรับการลดขนาดไฟล์) แต่จะไม่ฝังลงไปในส่วนของการแก้ไขงานนำเสนอ
  2. Embed all Characters (best for editing by other people) ฝังอักขระทั้งหมดลงในไฟล์ PowerPoint ทั้งในส่วนของการนำเสนอและการแก้ไขงานนำเสนอ (แนะนำ)

วิธีฝังฟอนต์(Font) ลงใน PowerPoint 2013

ขั้นตอนสุดท้ายคือการคลิกปุ่ม OK  จากนั้นเราก็จะได้ไฟล์งานนำเสนอที่มีฟอนต์ถูกฝังเข้าไปด้วย สามารถไปเปิดกับเครื่องที่ไม่มีฟอนต์โดยที่อักขระหรือตัวอักษระไม่ผิดเพี้ยน

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด