นำเสนองานออนไลน์ผ่านเว็บราวเซอร์ด้วย PowerPoint 2013

นำเสนองานออนไลน์ผ่านเว็บราวเซอร์

นอกเหนือจากการนำเสนองานภายในห้องประชุมแล้ว Microsoft PowerPoint 2013 มีเครื่องรูปแบบใหม่ที่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้นำเสนอ โดยผู้นำเสนอไม่ต้องนั่งในห้องประชุมและผู้เข้าร่วมก็ไม่ต้องนั่งในห้องประชุมเช่นเดียวกัน ทั้งผู้นำเสนอและผู้เข้าฟังไม่จำเป็นต้องอยู่สถานที่เดียวกันก็สามารถเห็นสไลด์ได้ ขอเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งการนำเสนอที่ว่านี้คือการนำเสนอแบบออนไลน์ PowerPoint 2013 มีเครื่องมือที่ช่วยให้งานนำเสนอของเราสามารถนำแสดงขึ้นบนเว็บบราวเซอร์ ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมนั้นสามารถเห็นการนำเสนอแบบออนไลน์ได้พร้อมกันโดยผ่านเว็บบราวเซอร์…

ขั้นตอนการนำเสนองานออนไลน์

  • เปิดไฟล์งานที่พร้อมสำหรับการนำเสนอออนไลน์บน PowerPoint 2013 จากนั้นคลิกเลือก Tab File 
  • เลือก  Share – >Present Online และคลิกปุ่ม Present Online

นำเสนองานออนไลน์ผ่านเว็บราวเซอร์ด้วย PowerPoint 2013

  • จากนั้นจะเจอกับหน้าต่างเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้งาน กรอกอีเมล์ของ Hotmail ในการเข้าสู่ระบบ
  • Present Online  จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาโดยให้ผู้นำเสนอ คัดลอกลิ้งและส่งลิ้งไปให้กับผู้เข้าอบรม
  • เมื่อทำการส่งลิ้งให้กับผู้เข้าอบรมแล้ว ให้ผู้นำเสนอ คลิกที่ Start Presentation เพื่อเริ่มการนำเสนอออนไลน์

นำเสนองานออนไลน์ผ่านเว็บราวเซอร์ด้วย PowerPoint 2013

  • ในส่วนของผู้เข้าอบรม ให้นำลิ้งที่ได้มาจากผู้นำเสนอ คัดลอกและมาวางไว้ใน Address bar หน้าเว็บบราวเซอร์แล้วกด Enter

นำเสนองานออนไลน์ผ่านเว็บราวเซอร์ด้วย PowerPoint 2013

  • หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมก็จะเข้าสู่หน้าเว็บการนำเสนอโดยผ่านเว็บบราวเซอร์

นำเสนองานออนไลน์ผ่านเว็บราวเซอร์ด้วย PowerPoint 2013

  • หากผู้นำเสอนต้องการหยุดการนำเสนอออนไลน์ให้กดปุ่ม ESC และคลิกที่ End online Presentation เพื่อสิ้นสุดการนำเสนอแบบออนไลน์โดยผ่านเว็บบราวเซอร์

นำเสนองานออนไลน์ผ่านเว็บราวเซอร์ด้วย PowerPoint 2013

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด