ซ่อนสไลด์สำคัญไฉนใน PowerPoint 2013

ซ่อนสไลด์ที่ไม่ได้ใช้งานชั่วคราว

ในการนำเสนอ ผู้ใช้งานอาจไม่จำเป็นต้องแสดงสไลด์ทั้งหมดที่มี ซึ่งในบางครั้งการนำเสนออาจต้องการแสดงสไลด์ทั้งหมด แต่ก็ไม่ทุกครั้งที่การนำเสนออาจต้องการแสดงเพียงไม่กี่สไลด์ ดังนั้นเมื่อเราที่จะลบสไลด์บางส่วนเพื่อไม่ให้แสดงขึ้นจอภาพคงจะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องซักเท่าไหร่ ถ้าหากเวลาอยากจะนำสไลด์ที่ถูกลบไปขึ้นมาแสดงอีกครั้งหละ จึงมักเกิดปัญหาที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำใหม่อีกครั้ง หรือหากไม่ลบก็จะใช้วิธีการกดผ่านไปอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เป็นจุดจุดสังเกตุและจะทำให้เราดูไม่เป็นมืออาชีพซักเท่าไหร่

ดังนั้นผมจึงมีวิธีการที่ดีกว่าการกดผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือการลบสไลด์ออกไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ผิด ส่วนวิธีที่ถูกต้องนั้นคือวิธีการซ่อนสไลด์ที่เพื่อไม่ให้แสดงขึ้นบนจอภาพนั้นเอง

ซ่อนสไลด์ที่ไม่ได้ใช้งานใน PowerPoint 2013 สามารถทำได้ดังนี้

  • เปิดโปรแกรม PowerPoint 2013 และเลือกเปิดไฟล์งานนำเสนอ
  • คลิกสไลด์ที่ต้องการเก็บซ่อนไว้ชั่วคราวใน ตัวอย่างคลิกเลือกสไลด์ที่ 2 กับ 5 (เลือก 2 สไลด์ให้กด CTRL + คลิกสไลด์ 2 และ 5)

ซ่อนสไลด์สำคัญไฉนใน PowerPoint 2013

  • จากนั้นคลิกเลือกแท็บ Slide Show และคลิกเครื่องมือ Hide Slide จากรูปภาพข้างล่าง

ซ่อนสไลด์สำคัญไฉนใน PowerPoint 2013

  • ให้สังเกตสไลด์ที่ 2 และ 5 สีจะอ่อนกว่าสไลด์อื่นๆ นั้นหมายความว่า ได้ทำการซ่อนสไลด์เรียบร้อยแล้ว

ซ่อนสไลด์สำคัญไฉนใน PowerPoint 2013

  • หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกการซ่อนสไลด์ให้คลิกเลือกสไลด์ที่ถูกซ่อนไว้แล้วก่อนหน้านี้ แล้วคลิกเลือกคำสั่ง Hide Slide  อีกครั้ง สไลด์ก็จะถูกยกเลิกการซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด