ลดขนาดไฟล์ PowerPoint ให้จิ๋วได้ในพริบตา

ลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงด้วย PowerPoint 2013

เราสามารถลดขนาดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ของ PowerPoint เวอร์ชั่นเก่าๆ ได้ รวมทั้งเวอร์ชั่น 2013  เราสามารถบีบอัดขนาดไฟล์ของรูปภาพได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้คำสั่งพิเศษที่ซ่อนอยู่ในส่วนของการบันทึกไฟล์งาน PowerPoint 2013 เนื่องจากโปรแกรมจะทำการลดขนาดคุณภาพรูปภาพที่อยู่ในเอกสารงานนำเสนอให้มันขนาดเล็กลงและรายละเอียดของรูปภาพจะถูกลดลงไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับงานนำเสนอที่มี รูปภาพ จำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น จึงเป็นปัญหาสำหรับการส่งไฟล์ผ่านอีเมล์ที่มักจะส่งไม่ผ่าน เนื่องจากขนาดไฟล์มีขนาดที่ใหญ่และถูกจำกัดว่าห้ามส่งเกินกว่าขนาดที่กำหนดไว้ และในหัวข้อนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการบับอัดไฟล์ PowerPoint  ที่มีรูปภาพจำนวนมาก ให้มีขนาดไฟล์ที่เล็กลงกว่าเดิม…

วิธีการลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงด้วย PowerPoint 2013

  • เปิดไฟล์งานนำเสอนใดๆ ก็ได้ที่ต้องการลดขนาดไฟล์ จากนั้นคลิกที่ Tab File
  • คลิกเลือกที่ Save As -> Computer -> Browse 

ลดขนาดไฟล์ PowerPoint ให้จิ๋วได้ในพริบตา

  • คลิกเลือก Tool  ->  Compress Picture คือการบีบอัดรูปภาพ

ลดขนาดไฟล์ PowerPoint ให้จิ๋วได้ในพริบตา

จะเห็นว่าได้ว่าในส่วนของ Target output จะมีให้เลือกอยู่ 3 ส่วนดังนี้

  • Print (220ppi) = เหมาะสำหรับงานพิมพ์คุณภาพสูงหรือจอภาพลายละเอียดสูง
  • Screen (150ppi) = เหมาะสำหรับงานนำเสนอที่อยู่บนหน้าเว็บเพจหรือเครื่องฉาย
  • E-mail (96ppi) = เหมาะสำหรับงานที่ส่งผลอีกเมล์หรือการแชร์ (แนะนำ)

ให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกหัวข้อ E–mail (96 ppi) Minimize document size for sharing ซึ่งจะย่อไฟล์ให้เป็นขนาดไฟล์ที่เล็กที่สุดซึ่งจะเหมาะสำหรับการลดขนาดไฟล์ในแบบที่ไม่ต้องการรายละเอียดของรูปสูงมากนัก

ลดขนาดไฟล์ PowerPoint ให้จิ๋วได้ในพริบตา

  • และในขั้นตอนสุดท้ายนั้นให้กด OK  แล้วต่อด้วยการบันทึก Save ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

ลองเปรียบเทียบระหว่างไฟล์งานนำเสนอที่บันทึกแบบ Print และ Email ซึ่งจะเห็นความแตกต่างของขนาดไฟล์อย่างชัดเจน

ลดขนาดไฟล์ PowerPoint ให้จิ๋วได้ในพริบตา

แสดงความคิดเห็น

ความเห็นทั้งหมด