พิมพ์ สูตร คณิตศาสตร์ word

วิธีแทรกสมการทางคณิตศาสตร์ใน Word 2013

วิธีแทรกสมการทางคณิตศาสตร์ใน Word 2013

การแทรกสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ ในการเขียนสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์นั้น หากผู้ใช้ต้องการแทรกสมการลงในชุดโปรแกรม Microsoft Office ไม่ว่าจะเป็น Word, Excel หรือ PowerPoint…